Slider

Nguồn nhân lực

Tất cả các nhân viên của Công ty TNHH cơ điện Tam Duong trước khi vào công ty đều phải trải qua đợt tuyển dụng nghiêm ngặt với sự đòi hỏi về kinh nghiệm cũng như về yếu tố con người. Nhân viên của Công ty TNHH cơ điện Tam Duong đều được đào tạo và tham gia nhiều công trình khác nhau với nhiều khách hàng khác nhau tất cả các khách hàng đều hài lòng. Với những kinh nghiệm và khả năng đội ngũ TamDuong đã thành công nhiều dự án lớn nhỏ khắp Việt Nam

 

banner bottom 1vigracadisunsinoschneiderlogo hochikipentax logo